Сервиси

Сервисите што ги нудиме

SECURITY SERVICES FOR YOUR PROTECTION


Pen testing

Penetration testing (pentest) е симулиран сајбер напад каде професионалните етички хакери упаѓаат во корпоративните мрежи за да најдат слабости. Целта е да се идентификуваат сите слаби точки во одбраната на системот што напаѓачите би можеле да ги искористат.

Повеќе

Social engineering

Social engineering е термин кој се користи за широк спектар на малициозни активности остварени преку човечки интеракции. Користи психолошка манипулација за да ги измами корисниците да направат безбедносни грешки или да даваат чувствителни информации.

Повеќе

GDPR
Data Protection Advisory

Data protection advisory услугите ви обезбедуваат надворешни искусни консултанти за да помогнат во решавањето на барањата за усогласеност со GDPR, а истовремено да ви дозволуваат да се фокусирате на основните деловни активности.

Повеќе

GDPR
Data Protection Audit

Data Protection Audits се користат за да се процени моменталната состојба на организацијата за усогласеност со заштитата на податоците. Тоа ќе ви помогне да ја прегледате и оцените соодветноста на вашите контроли, политики и процедури.

Повеќе

GDPR
DPO as a Service

За многу организации, Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) наложува назначување на независен службеник или офицер за заштита на податоците (DPO). Оваа услуга може да биде извршувана од далечина.

Повеќе

Certified training


Social enginering
ISO/IEC 27001 Lead Implementer
ISO/IEC 27001 Lead Auditor
Lead Ethical Hacker

Повеќе

Контактирајте не: [email protected]

Адреса:

Бул. Јане Сандански
Скопје, Р.С. Македонија

Телефон:

070 000 000
071 000 000


© 2022 RubikSolution. Сите права се задржани.