GDPR
DPO as a Service

За многу организации, Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) наложува назначување на независен службеник за заштита на податоци (DPO). Со оглед на тоа што GDPR бара оваа улога да ја има искусен поединец со широк опсег на експертиза, можеби нема да ги имате потребните внатрешни ресурси за да вработите и задржите посветен ДПО со полно работно време што ги исполнува овие критериуми.

Без разлика дали ја немате потребната експертиза внатрешно или не можете да ги оправдате трошоците за ангажирање на полно работно време DPO, DPO како сервис ќе биде алтернативно исплатливо решение за вас.

Оваа услуга може да се изврши од далечина


Придобивки


• Намалете ги трошоците поврзани со ангажирање внатрешен DPO со полно работно време
• Обезбедете континуитет на услугата
• Фокусирајте се на вашата основна дејност додека ги аутсорсинг вашите барања за заштита на податоците
• Искористете ги искусни високи консултанти со широк опсег на експертиза во активностите за заштита на податоците во различни области и индустрии
• Развијте рамка за заштита на податоците за вашата организација и непристрасно следете ја вашата усогласеност
• Ублажете го ризикот од конфликт на интереси на DPO, потребен според GDPR